Tag Archives: β-glucan

β-glucan và Mannan-oligosaccharides là gì?

β-glucan - Cát Vân Long

β-glucan (Beta-glucan) là một polysaccharide được chiết xuất chủ yếu từ vách tế bào nấm men (yeast), yến mạch, lúa mạch, rong biển,…  Tùy theo liên kết của các monosaccharide trong chuỗi mà β-glucan khác nhau về tên gọi, đặc điểm và giá trị sinh học, như: agar (β-1.3-1.4-glucan), fucoidan (β-1,3-glucan), alginate (β-1,4-glucan), zymosan (β-1,3-glucan), chrysolaminarin (β-1,3-1,6-glucan), carrageenan (β-1,3-1,4-glucan), …