cải tạo môi trường - Cát Vân Long

CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

Môi trường ao nuôi sạch giúp hạn chế mầm bệnh,

tôm khỏe mạnh, mau lớn.

Tôm là động vật bậc thấp, không có hệ miễn dịch đặc hiệu nên dễ bị tác động của môi trường. Ao tôm bị ô nhiễm sẽ dễ phát sinh các bệnh như hoại tử gan tụy (EMS), phân trắng… Vì thế, xử lý cải tạo môi trường là hết sức quan trọng. Bên cạnh việc kiểm soát độ mặn, độ pH, độ kiềm và hàm lượng chất hữu cơ trong ao, khoáng hỗn hợp và chế phẩm sinh vật cũng cần được sử dụng thường xuyên để giúp môi trường sạch và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho tôm phát triển, hạn chế mầm bệnh có thể gây hại cho tôm.

Sản Phẩm Của Chúng Tôi Giúp 

CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

BIO A

Tạo nàu nước đẹp

Ổn định môi trường nuôi

Tìm hiểu về Bio A

MINERAL A+

Kích thích lột xác

Mau cứng vỏ

Ổn định pH

Tăng độ kiềm

Tìm hiểu về Mineral A+

Giải Pháp Khác