- Cát Vân Long

BẢO VỆ CÁ KHỎI E.COLI VÀ SALMONELLA SP.

Ngăn ngừa cá khỏi sự xâm hại của E.coli và Salmonella Sp. giúp gia tăng phẩm chất, nâng cao giá trị thương phẩm.

E.coli và Salmonella Sp. làm giảm đáng kể năng suất vụ nuôi.

Cá bị nhiễm E.coli gây hại cho sức khỏe con người, cụ thể như: tiêu chảy, thậm chí tử vong (trường hợp ở Đức)

Thủy sản xuất khẩu vào các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật,… nếu bị nhiễm khuẩn E.coli hoặc Salmonella sp. ngay lập tức bị xuất trả. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho thương nhân xuất khẩu mà còn ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế.

Chế phẩm sinh học BioCARE chứa Beta glucan (1,3-1,6) và Mannan oligosaccharide là giải pháp ức chế hiệu quả E.coli, Samonella sp., Vibrio,…

Tìm hiểu về BioCARE

Giải Pháp Khác