- Cát Vân Long

MINERAL A+

KÍCH THÍCH LỘT XÁC 

MAU CỨNG VỎ 

ỔN ĐỊNH pH

TĂNG ĐỘ KIỀM

MINERAL A+

- Cát Vân Long

KÍCH THÍCH LỘT XÁC 

MAU CỨNG VỎ 

ỔN ĐỊNH pH

TĂNG ĐỘ KIỀM

THÀNH PHẦN (TRONG 1KG)

CaHPO4, MgSO4, SiO2, CaCO3

ƯU ĐIỂM

 Tăng cường hàm lượng khoáng trong nước giúp tôm khoẻ mạnh.

Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước giúp tôm giảm căng thẳng.

Ổn định pH, tăng đồ kiềm trong ao nuôi.

Duy trì và phát triển tảo silic.

Kích lột xác, giúp tôm mau cứng vỏ.

Liều lượng & cách dùng

– Dùng 1-2 kg/1.000 m3.

– Để tôm cứng vỏ nhanh: 2-3 kg/1.000 m3.

– Tăng và giảm liều dùng theo mật độ và môi trường nuôi.